Hebrew refund policy

Hebrew Refund policy

באפשרות הלקוח לבטל את הרכישה של השירותים תוך 14 עשר ימים לאחר (א) רכישת השירותים או (ב) קבלת מסמכים עם פירוט עסקת הרכישה, המאוחר שבהם. כאשר הנך רוכש מנוי חודשי, יש באפשרותך לבטל את המנוי בכל עת, כאשר הביטול יהיה תקף לגבי התשלום הבא במסגרת המנוי. במידה והנך רוכש מנוי שנתי, ניתן לבטל את המנוי רק במסגרת 14 הימים הראשונים

לקוח אשר הינו אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאים לבטל את הרכישה תוך 4 חודשים, במידה והרכישה כללה שיחה טלפון או צ'אט באתר. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לבקש מסמכים מן הלקוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

במידה והנך מעוניין לבטל את הרכישה מן הטעמים הבאים: (א) אי התאמה בין השירותים לבין הפרטים שנמסרו במסגרת רכישת השירותים, (ב) אי אספקת השירותים במועד שנקבע או (ג) הפרה של תנאי השימוש על ידי החברה, הנך זכאי לקבל פיצוי מלא תוך 14 ימים מיום הביטול.

במידה והנך מעוניין לבטל את הרכישה מטעמים אחרים, מן הפיצוי המלא יופחת סכום של (א) 100 שקלים חדשים או (ב) 5% ממחיר הרכישה, הנמוך שבהם. הנך זכאי לקבל פיצוי זה תוך 14 יום מיום הביטול.